BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ CHILLER

Hệ thống chiller toàn nhà LP gồm 01 chiller thương hiệu Yok - Sản xuất 2011. Sau một thời gian hoặt động khá dài ..nên đã hư hỏng cần thay thế khá nhiều chi tiết.

Không có nhận xét nào:
Viết Nhận xét