QUẤN LẠI MOTOR FCU VÀ THAY THẾ THERMOSTAT SẢNH G

  Nhà thầu Đại Lộc, lắp đặt motor FCU (bị cháy và đã quấn lại) và thay thế Thermostat tại sảnh G 

Không có nhận xét nào:
Viết Nhận xét