• Nhằm đảm bảo tiêu chuẩn vận hành hệ thống nước sinh hoạt của các Căn hộ thuộc Tòa nhà Landmark Plus, theo sự phê duyệt của Ban Quản trị trong việc lựa chọn nhà thầu và phương án thực hiện, Ban Quản lý trân trọng thông báo đến Quý Cư dân kế hoạch bảo trì hệ thống nước nóng và nước lạnh do Công ty TNHH TMDV Kỹ thuật 5S Home thực hiện với thông tin chi tiết như bảng chi tiết đính kèm Trong quá trình thực hiện, sẽ xảy ra hiện tượng mất nước nóng/ lạnh cục bộ ở một số tầng trong thời gian tối đa 120 phút. Ban Quản lý / Ban quản trị trân trọng thông báo để Quý Cư dân cùng gia đình được biết và bố trí kế hoạch sử dụng nước phù hợp. Đồng thời, Quý Cư dân lưu ý xả nước đầu vòi trước khi sử dụng.

  • Thông báo của Ban Quản lý

  • BẢO TRÌ SỬA CHỮA TRONG TUẦN

QUẤN LẠI MOTOR FCU VÀ THAY THẾ THERMOSTAT SẢNH G

 

- QUẤN LẠI MOTOR FCU VÀ THAY THẾ THERMOSTAT SẢNH G...

KHẢO SÁT LÀM MÁT THANG MÁY

 

- KHẢO SÁT CHỐNG NÓNG CHO THANG MÁ...

BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ CHILLER

 

- BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ CHILLER...

Nhà thầu TKE đang bảo trì định kỳ thang máy A1, B1

 

- Một vài hình ảnh nhà thầu TKE đang bảo trì định ký thang máy A1, B1...

Page 1 of 9 « 1 2